Disclaimer
___

 

Deze website is bedoeld als informatieve site, waarvan de inhoud zorgvuldig is samengesteld. We streven ernaar correcte en actuele informatie te verspreiden. Desondanks zijn onjuistheden of onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen mogelijk.
De Millenerpoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt of weet dat deze onjuist is, dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons meldt via info@millenerpoort.nl Wij vinden het daarnaast belangrijk geen informatie te verspreiden die een bewuste aantasting kan zijn van de persoonlijke levenssfeer van mensen. De getoonde persoonsgegevens plaatsen we dan ook alleen na toestemming van de betrokkenen.

Functioneren

De Millenerpoort stelt alles in het werk om haar website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Omdat hierbij meerdere factoren een rol spelen en er bovendien afhankelijkheid bestaat van derde partijen, kan De Millenerpoort niet instaan voor het continu en foutloos functioneren van deze website. De Millenerpoort aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de website, of het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Copyright

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Millenerpoort in enige vorm of op enige wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

Verwijzingen en links

Onze website bevat verwijzingen naar informatiebronnen en links naar websites van derden. Andersom is het mogelijk dat op websites van derden een link is gecreëerd naar de website van De Millenerpoort. Deze verwijzingen dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De Millenerpoort geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites of informatiebronnen. We aanvaarden op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites of in de informatiebronnen. Ook is De Millenerpoort niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op deze websites of in deze informatiebronnen. Het feit dat sprake is van een link naar de website van Vixia, betekent niet dat De Millenerpoort eventuele informatie, producten of diensten aanbevolen op deze website, goedkeurt of aanbeveelt.

Klantgegevens: de gegevens die u heeft verstrekt aan ons, dienen enkel en alleen om u van informatie te voorzien over onze producten. Op verzoek sturen wij u regelmatig een nieuwsbrief. Indien gewenst kunt u zich hiervoor afmelden via de link aan de onderzijde van de site.

Tot slot

De Millenerpoort behoudt zich het recht voor om te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving, de informatie op deze website te wijzigen of de website te discontinueren. Ook behoudt De Millenerpoort zich het recht voor om deze disclaimer te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram